договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Цей Договір, у якому Фізична особа-підприємець Задонський Іван Петрович, реєстраційний номер картки обліку платника податків 3671407270, що зареєстрований за адресою: Україна, 03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка, будинок 12, квартира 21, з однієї сторони (надалі – Виконавець), та будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа або їх повноважний представник, що прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали Даний Договір (надалі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні і оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне:

1. Терміни і визначення

1.1. Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті, у відповідності до якого Виконавець приймає на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто звертається до нього, при цьому умови даного Договору залишаються однаковими для всіх Замовників. Виконавець не може надавати перевагу одному споживачу перед іншим при укладенні даного Договору, якщо інше не встановлено Законом або Даним Договором.
1.2. Послуги — надання освітніх та консультаційних послуг у музичній сфері, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.
1.4. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, в тому числі, але не виключно – опікун, юридична особа, фізична особа-підприємець, та/або їх повноважний представник, які зайшли на Веб-сайт та акцептували даний Договір. Також Замовником може бути особа, яка досягла 14-річного віку за погодженням батьків/опікунів, однак в такому разі Замовник несе відповідальність за достовірність отримання такого погодження.
1.5. Виконавець – фізична особа-підприємець, що надає послуги та реквізити якої зазначені в розділі 12 даного Договору.
1.6. Замовлення – належним чином заповнена на веб-сайті форма на отримання необхідних послуг, яка направляється в електронний спосіб Виконавцю та підтверджується в подальшому, після особистої співбесіди, повідомленням від банківської установи Виконавця про зарахування коштів на оплату Послуг від Замовника.
1.7. Веб-сайт – електронна сторінка в мережі інтернет за адресами http://mydim.com/ та http://dim.love/, створена Виконавцем для проведення господарської діяльності.
1.8. Канал – канал/канали соціальної мережі Telegram із закритим доступом та/або бот (програмне забезпечення), які надаються за умовами даного Договору Замовнику та адмініструються і наповнюються Виконавцем для надання освітніх послуг.

2. Загальні положення

2.1. Даний Договір не вимагає особистого двостороннього підписання Сторонами та є дійсним в електронному вигляді. Сторони підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення на укладення даного Договору в електронному вигляді. Договір має юридичну силу у відповідності до положень ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, що містить підписи Сторін.
2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами Даного Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
2.3. Будь-яка наступна дія вважається акцептом Даного Договору публічної оферти:
– факт оформлення Замовлення послуг на Веб-сайті Виконавця;
– оплата послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначених даним Договором.;
– письмове (в тому числі електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов даного Договору на адресу електронної пошти, вказаної на Веб-сайті, а саме mailbox@mydim.com, та/або приватним повідомленням у соціальній мережі Instagram користувачу https://instagram.com/dim_ua_official.
2.4. Укладаючи Даний Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та беззаперечним прийняттям умов Даного Договору та вартості Послуг.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених даним Договором, надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених Даним Договором, прийняти та оплатити замовлені послуги.
3.3. Сторони домовилися про зміст наданих послуг (розміщується на Веб-сайті Виконавця) та містить:
– безперешкодний, постійний доступ до Каналу, який Виконавець наповнює контентом тематичного характеру (відео-уроки, додаткові матеріали та практичні завдання, роз’яснення з проблемних питаннь, тощо);
доступ за попередньою реєстрацією до періодичних заходів тематичного характеру (лекції та групові заняття, живе виконання, музичні розважальні заходи, тощо), які відбуваються на спеціально обладнаних майданчиках і про які завчасно повідомляється на Каналі.
– індивідуальні заняття з викладачем/викладачами та додаткові музично-навчальні послуги за попередньою домовленістю.
3.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за порядок роботи комп’ютерно-технічних пристроїв та інших пристроїв (телефонів тощо) Замовника.
3.5. Жодні претензії за результативністю застосування Замовника знань і навичок, отриманих в результаті отриманих послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежать на Замовникові.

4. Права й обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови Даного Договору;
– надавати Замовнику послуги належної якості;
– об’єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на Веб-сайті;
– завчасно інформувати Замовника щодо змін особливостей наданих послуг та всіх складових, що є предметом Даного Договору;
4.2. Виконавець має право:
– отримувати оплату за надані послуги в розмірі, визначеному даним Договором;
– залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих вчителів, освітян, музикантів тощо);
– здійснювати фото- та відеозйомку Замовників під час надання послуг для публікації з маркетинговою метою без розголошення персональних даних Замовників;
– в односторонньому порядку зупинити надання послуг у випадку порушення Замовником умов Даного Договору.

5. Права й обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити послуги у відповідності до умов даного Договору;
– ознайомитися з інформацією, розміщеною на Веб-сайті Виконавця;
– правильно ім’я, номер телефону та інші ідентифікаційні дані при направленні Замовлення;
5.2. Замовник має право:
– здійснити замовлення послуг, опис яких розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту;
– вимагати від Виконавця надання послуг у відповідності з умовами Даного Договору.

6. Порядок надання послуг

6.1. Замовник, ознайомившись із попередньою інформацією на Веб-сайті, має право заповнити форму реєстрації, де в обов’язковому порядку, з метою ідентифікації особи та отримання засобів зв’язку із ним, заповнюються всі поля.
6.2. Після заповнення анкети та натискання Замовником на кнопку «Приєднатися», відомості із анкети автоматично направляються до Виконавця.
6.3. Виконавець, або його довірена особа, після отримання відомостей про Замовника із анкети, має право зв’язатися із Замовником будь-яким зручним для себе способом, в тому числі і через соціальні мережі в інтернеті для встановлення додаткових відомостей.
6.4. Після опрацювання отриманих відомостей про Замовника з анкети, Виконавець виставляє на Замовника рахунок на оплату за надані послуги, шляхом відправлення відповідного текстового повідомлення в месенджери за номером телефону, який зазначався Замовником в анкеті.
6.5. Протягом двох робочих днів з моменту отримання від банківської установи підтвердження оплати, Виконавець надає Замовнику доступ до закритого Каналу.
6.6. Замовник має виконувати правила поведінки на Каналі, які розміщенні в описі такого Каналу. Правила поведінки встановлюють етичні норми та порядок взаємовідносин замовників між собою та з викладачами, що є обов’язковими для Замовника: електронну комунікацію у групах, живу комунікацію на заняттях по відеодзвінку та наживо, а також на офлайн подіях, тощо. В разі порушення Замовником даної норми, Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку розірвати Даний Договір без повернення здійсненої оплати.
6.7. Виконавець має право в будь-який час, при наявності об’єктивних обставин, припинити надання послуг без окремого повідомлення Замовнику.

7. Ціна договору і порядок оплати

7.1. Ціна відповідних послуг визначається Замовником та зазначена на відповідній сторінці Веб-сайту. Вартість Договору складається із сум всіх внесків. Розмір внесків може бути відкориговано, шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі Даного Договору в національній валюті – гривні.
7.3. Оплата внеску здійснюється наступним чином – щомісячно одним платежем протягом 3-х днів з дня отримання рахунку на оплату, та здійснюється шляхом:
7.3.1. внесення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця через касу банку;
7.3.2. перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця з використанням сторонніх систем та додатків Замовника.
7.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
7.5. В разі порушення Замовником умов п. 7.3. даного Договору, Виконавець залишає за собою право без окремого повідомлення призупинити надання послуг. В разі усунення Замовником порушень п. 7.3. даного Договору шляхом погашення заборгованості та надання Виконавцю доказів цього, останній зобов’язаний поновити надання послуг.

8. Інтелектуальна власність

8.1. Усі використані і розміщені на Веб-сайті та на Каналі результати інтелектуальної діяльності, а також сам Веб-сайт, є інтелектуальною власністю їх законних правовласників. Будь-яке використання розміщених на Веб-сайті результатів інтелектуальної діяльності (в тому числі елементів візуального оформлення, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об’єктів) без дозволу законного правовласника відповідних результатів інтелектуальної діяльності є незаконним і може стати причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та (або) кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Відповідальність сторін і вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Даним Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини або необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: карантин, розмежування зон у період пандемії, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення або розпорядження органів державної влади і управління держави, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) покладаються додаткові обов’язки або встановлюються додаткові обмеження і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін.

11. Інші умови договору

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, і рівно всіма правами, і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених даним Договором.
11.4. Інформація, яку надає Замовник, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в маркетингових цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення і обробки інформації про нього, направлення комунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту.
11.5.1. У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши його на поштову або електронну адресу Виконавця.
11.5.2. Замовник повідомлений про те, що його персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права та обов’язки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
11.7. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якої із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається узгодженим Замовником і укладеними за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.
11.8. Виконавець самостійно, відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України, визначає умови Даного Договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором.

12. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Задонський Іван Петрович,
Реєстраційний номер картки обліку платника податків 3671407270,
Адреса: Україна, 03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка, будинок 12, квартира 21
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
10.08.2022, 2010350010002143475
Р/р (IBAN): UA123220010000026000320068448